תנו למדריכים להיות לילדים שמתאבלים על הבליעה השחוקה